Ciekawostka branżowa / Interesting tradesbook

Ekonomista dr Zischek
Ekonomista dr Zischek

przeprowadził badania w trzech fabrykach produkujących ten sam asortyment, stosujących taka samą technologię.

Po zredukowaniu hałasu w jednej z nich odnotowano wzrost produkcji o 28 %.